Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Εικονική Περιήγηση


 

 

  

  


Ο Καιρός


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

www.menidi.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ  

www.inahos.gov.gr

ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DieEurProgTopAytod/

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

http://www.topsa-amfiloxia.gr/

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

www.menidi.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΟΥ  

www.inahos.gov.gr

ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DieEurProgTopAytod/

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

http://www.topsa-amfiloxia.gr/

 

 


FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Tελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Η πρόεδρος του Ν.Π. ανακοινώνει στους γονείς, ότι οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2016-2017 γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου 2016.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν από το αρμόδιο Παιδικό Σταθμό είναι τα εξής:
1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή ιδιώτη γιατρού, για την καλή σωματική υγεία του παιδιού , καθώς και το πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (Mantoux) καθώς και εμβόλιο ηπατίτιδας .
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολ. Έτους 2015
Οι μητέρες που θα συμμετέχουν στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα προσκομίσουν και τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα προβλέπονται από την πρόσκληση.
Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642 0 22249
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642 0 23600
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΝΟΥ 2642 0 41279
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 2642 0 51054
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ 2642 0 71383
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ 2647 0 31212

Σημείωση: Είναι σημαντικό να γίνουν οι αιτήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας διότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των παιδιών. Επίσης οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα εφόσον υπάρξει θα προηγούνται

  Ανακοινώσεις
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, των παραλιακών χώρων του Δήμου Αμφιλοχίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, των παραλιακών χώρων του Δήμου Αμφιλοχίας
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αρ.πρωτ.:7236/16-6-2016 Διακήρυξης Δημοπρασίας την 6 Ιουλίου 2016 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αμφιλοχίας.

Ορίζεται όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) για:
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα Δημοτική πλαζ Αμφιλοχίας (Δυτική πλαζ), ποσό 600,00€
2. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεμάχιο) , ποσό 350,00€
3. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεμάχιο) , ποσό 350,00€
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 1 (βόρειο τεμάχιο) , ποσό 350,00€
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 2 (νότιο τεμάχιο) , ποσό 350,00€

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 1/10 του κατώτατου ορίου μισθώματος.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00, Διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τηλέφωνο: 2642360418, FAX:2642360408.

  Ανακοινώσεις
«Καθαρισμός οικοπέδων για αποφυγή πυρκαγιάς »

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός οικοπέδων για αποφυγή πυρκαγιάς »
Σχετ..: α) Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010


Στα πλαίσια της πολίτικης προστασίας, παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός των οικισμών, να προχωρήσουν στον άμεσο καθαρισμό τους από τη βλάστηση που έχει αναπτυχθεί για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός μέχρι 10 Ιουλίου 2016, ο Δήμος είναι υποχρεω-μένος, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη, να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθα-ρισμό βεβαιώνοντας στο Δημοτικό Ταμείο και την Δ.Ο.Υ. το χρηματικό ποσό που προβλέπε-ται από τον ανωτέρω (α) σχετικό νόμο, βάσει της επιφάνειας του ακινήτου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία  Ανακοινώσεις
Περισσότερα Νέα...

on-line υπηρεσίες δημοτών


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic